Meerjaren planning

9-12 juni 2022

7-11 juni 2023

5-9 juni 2024

4-8 juni 2025

AUTOCROSS: laatste zaterdag van augustus