Meerjaren planning

9-12 juni 2022

7-11 juni  2023

5-9 juni  2024

4-8 juni  2025

AUTOCROSS: laatste zaterdag van augustus