Feestcommissie Hallum

Welkom op de website van de feestcommissie van Hallum!

De feestcommissie van Hallum bestaat uit zo’n 30 leden waarvan momenteel een 9-tal het bestuur vormen, en ik schat zo in dat we leden hebben van 20 tot ongeveer 70 jaar. Wij zijn dus ook een goede afspiegeling van de samenleving en van alle markten thuis.

Naast de Hallummer feestcommissie is er de activiteiten commissie en de autocross commissie allemaal onder de vlag van de feestcommissie van Hallum.

Dus u begrijpt dat het best een voorrecht is om voorzitter te zijn van deze enthousiaste en ervaren ploeg mensen. We zijn allemaal vrijwilliger niemand krijgt betaald we doen het er allemaal even bij.

Ik nodig u uit om de site goed te bekijken.


Speerpunten van de algemene feestcommissie

De algemene feestcommissie had op 1 december 1967 zijn eerste officiële vergadering. Deze commissie had als doel om een gezamenlijk feest te organiseren voor jong en oud. Het eerste gezamenlijke feest werd gehouden in augustus 1968 op het terrein achter de fabriek van Oreel waar nu de huizen van de Koarte Five staan. Dit was een groot succes en de jaren daarna volgden. In 1977 kwam de eerste reünie dit is later voortgezet om eens in de 10 jaar een reünie te organiseren. Door de jaren heen is er natuurlijk veel veranderd maar het doel is hetzelfde gebleven: een feest voor jong en oud.

In 1987 is de feestcommissie gevraagd om de autocross weer te organiseren. De autocross in Hallum had grote bekendheid.
De feestcommissie organiseerde op 28 augustus 1987 zijn eerste autocross en dat was meteen een groot succes. Tot op de dag van vandaag organiseren wij nog steeds de autocross, al is het wel op verschillende plaatsen geweest.

Naast de feestcommissie is er nog een activiteiten commissie actief die elke maand een activiteit organiseert. Deze commissie wordt financieel gesteund door de algemene feestcommissie.

E-mailadres van de Algemene Feestcommissie Hallum: alg.feestcommissiehallum@live.nl

Wilt u ons iets laten weten, heeft u leuke ideeën, foto’s of heeft u een interessante website gezien?

Mail het naar alg.feestcommissiehallum@live.nl