Uitleg knobbeltocht 2022

Toelichting op de Knobbeltocht van 2022

We hebben enorm genoten van alle voorbereidingen en de dag zelf. De reacties die we ter plekke hebben gekregen, waren positief. Toch willen we ook voor een paar foutjes onze excuses aanbieden. Hierdoor zijn tijdens de knobbeltocht wat opstoppingen ontstaan en er zijn zo nu en dan extra meters gelopen, maar iedereen is uiteindelijk weer op de goede weg gekomen. Deze ‘vergissingen’ hebben we meegenomen in de uitslag en worden hieronder in de uitleg toegelicht.

UITLEG in Rood

 1. Ga linksaf

 2. Ga eerste rechts en houd rechts aan

  Oplossing: Nuver

 3. Ga eerste rechts na een haan

  Het gaat hier niet om een opschrift. Bordje met logo van ‘de haan’ negeren. Vervolgens een plaatje met een KIP. Deze kip heeft revolvers in haar klauwtjes. Achter op de revolvers is een haan zichtbaar. Juist is meteen rechts richting huisartsenpost en letter B noteren. Onjuist is rechtsaf na haan kerktoren. Letter C is onjuist.

  Oplossing: Balk, Nieuweschans, Haren en Sloten. Op het plaatje met de schans is per ongeluk een puzzelstukje terechtgekomen. Voor ons ook een raadsel hoe dat kan. Gezien het grote aantal goede antwoorden hebben we deze opdracht gewoon meegeteld.

 4. Ga linksaf De Reed in en daarna rechts

 5. Ga rechts

 6. Ga na 3 vlaggestokhouders rechtsaf

  Correcte spelling is vlaggeNstokhouders. Daar zijn er wél drie van te zien. Vanwege spelfout dient de aanwijzing genegeerd te worden. Doorlopen levert een juiste letter D op. Bemenste post op het Miedpad levert voor iedereen de juiste letter A op.

 7. Steek straat over en ga eerste straat linksaf na 8 hoorns

  Bij huisnummer 10 (it Pypke) staan twee plantenbakken met bokkenkoppen met in totaal vier hoorns.
  Door de uitzetters zijn er nog allerlei hoorns bijgeplaatst. Juist zijn de brievenbus met hoorn, de brievenbus met jongetje met hoorn in de hand en de telefoonhoorn. Fout zijn het opschrift Wehe den Hoorn, het plaatje van de tuba en het plaatje met de oogbol. Linksaf de Sythemastrjitte in levert de onjuiste letter E.

  Doorlopen volgen er nog meer juiste hoorns, een schelp, de hoorn op de kop van een eenhoorn en een ijscohoorn. Letter F is juist.

 8. Ga eerste rechtsaf

 9. Ga eerste linksaf na twee keer “APEL”

  Het gaat hier om het opschrift. De eerste APEL vindt u op het straatnaambord ‘It Apelhof’. Het door de uitzetters geplaatste plaatsnaambordje van ‘Appelscha’ is niet correct. Wél correct is dat op een elektriciteitskastje aan het begin van de straat de bedrijfsnaam STAPEL BV staat. De juiste route is halverwege de straat links af slaan en letter G noteren. Rechtdoor vindt u het plaatsnaambord ‘Ter Apel’. Hierna linksaf levert de onjuiste letter H.

Oplossing: Terpentine en Martini

 1. Ga eerste linksaf

 2. Ga einde weg rechtsaf

 3. Ga linksaf

 4. Ga eerste linksaf na 5 vogeltjes en 5 hondjes (in willekeurige volgorde)

  Er is heel wat telwerk te doen. In de tuinen zijn in ieder geval vijf vogeltjes te zien en vier hondjes als in dieren. Heeft u de meubelroller bij nr. 49 gezien? Zo’n roller heet een hondje en is daarmee het vijfde hondje. Juist is linksaf de Trânse in. Op de Rondweg wordt de juiste letter N genoteerd. Doorlopen levert nog een hondje en een vogeltje en vervolgens de onjuiste letter L.

 5. Ga rechtsaf

 6. Ga eerste linksaf

  Voor iedereen de bemenste post met juiste letter R

 7. Ga rechtsaf

 8. Ga eerste rechtsaf na een Groningse vlag

  De groen-witte vlag is de vlag van Vlieland. Rechtsaf levert onjuiste letter M
  Friesachtige vlag met 10 hartjes is wel degelijk een Groningse vlag, nl. die van de Ommelanden. Juist is rechtsaf het Spokepad in.
  Mocht u beide voorgaande vlaggen niet herkend hebben, levert doorlopen de provinciale Groningse vlag. Letter Q is onjuist. Bij de letter Q stond in de aanwijzing dat er omgekeerd moest worden en vervolgens linksaf. Dit had twee keer linksaf moeten zijn. Gelukkig blijkt dat iedereen de juiste route terug heeft gevonden.

 9. Ga eerste linksaf

Oplossing: Doutzen Kroes en Arjen Robben

19. Ga linksaf de Langebuorren in

Oplossing: Er zijn precies 9 straatnamen/boten: Aek, Boeijer, Botter, Pream, Skou, Snikke, Tsjalk, Tsjotter en Skûtsje.
Eerste rechts en letter i is onjuist; Tweede rechts en letter J is juist.

Voor iedereen de bemenste post met letter A

 1. Ga de tweede straat rechtsaf en volg de stoep

 2. Ga eerste linksaf na muis

  Gouwe ouwe. In een tuin ziet u een beeld van geopende handen. Duidelijk is de muis van de hand te zien. Meteen daarna links de straat weer op is juist.
  Na de door de uitzetters geplaatste computermuis links levert de onjuiste letter K op. Bij deze letter had een aanwijzing moeten staan, omdat na de computermuis de stoep eigenlijk al links doorliep.

 3. Ga rechtsaf

 4. Ga rechtsaf na ‘WILLEM’ en aan het eind rechtsaf

Oplossing: De koe bij de hoorns vatten (meervoud van vat is vaten, dat weten we. Het is geen rebus, maar een speelse vertaling in emoji’s).

24. Ga twee keer linksaf om het water heen

Oplossing: ontspant (fout is: ontsNaPt)

25. Ga linksaf over het Heechhout (Fr) of Hoogholtje (Gr)

Op een stok zonder vlag is de letter K geplaatst. In de spelregels staat dat de controleposten altijd voorzien zijn van oranje vlag. Letter K is onjuist.

26. Volg de weg naar links
27. Ga rechtsaf na de (oude) kantine van Wyckels Hallum

Tot kort geleden dachten de uitzetters (die nota bene alledrie in de kantine gewerkt hebben en jarenlang fans van het eerste waren!) dat Wykels met CK werd geschreven. Maar dat is fout. Meteen rechts het parkeerterrein op is dus onjuist.
Doorlopen en de letter S noteren is juist.

28. Ga linksaf het parkeerterrein op richting zwembad.

Oplossing: Er zijn 14 foto’s opgehangen, maar halverwege de tocht is er gemeld dat er een foto is losgeraakt. Die hebben we ook bij het opruimen niet aangetroffen. Zowel 13 als 14 is goed gerekend.

 1. Ga rechtsaf richting het Trefpunt

 2. Ga rechtsaf na 2 wigwammen

  Meervoud van wigwam is wigwamS.
  Na eerste plaatje met een wigwam en een tipi rechts en letter X is onjuist. Na tweede plaatje met twee tipi’s rechts en letter Y is onjuist.
  Plaatjes negeren en letter Z noteren is juist. Bij deze laatste letter stond de aanwijzing “Ga verder met punt 31”. Er was geen punt 31. Dit getal was bij de instructies weggevallen.

  Lever hier je kaart in