Braderie Hallum 2017

Ook dit jaar is er weer een braderie in een iets andere vorm dan de voorgaande jaren.

De braderie is dit jaar nabij de locatie MFC “It Trefpunt” te Hallum.

Opgave en informatie bij Albert Westra op nummer: 06 – 29 55 83 28.

Nadere informatie volgt