Bestuur Feestcommissie

Hier kunt u het overzicht vinden van het bestuur van de feestcommissie:

Voorzitter:
S v/d Hem

Vicevoorzitter:
A.Tijseling

Secretaresse:
M.Popma

Penningmeester:
M.Polstra

Overige bestuursleden:
B. Jongen
M. de Vries
G. Banga
E.Hoekstra
S.Vellema

Mocht u contact op willen nemen met een bestuurslid,
dan kan dat via onderstaand adres:
alg.feestcommissiehallum@live.nl