Bestuur Feestcommissie

Hier kunt u het overzicht vinden van het bestuur van de feestcommissie:

Voorzitter:
M. Talsma

Vicevoorzitter:
H. Osinga

Secretaresse:
M. Oelius

Penningmeester:
A. Biesma

Overige bestuursleden:
K. Appelman
M. van den Boogaard
B. Jongen

Mocht u contact op willen nemen met een bestuurslid,
dan kan dat via onderstaand adres:
alg.feestcommissiehallum@live.nl